ІІ. Чавдар Мутафов

Вторият семестър на семинара беше посветен на Чавдар Мутафов. Идеята за тази тематична верига бе на Васил Видински и дойде от неумолимото съвпадение на три факта:

- първо, имахме желание да се насочим към българския авангард.
- второ, Чавдар Мутафов бе изключително непознат, както на четящите, така и на критиците; публикациите (вследствие на тези доклади) са едни от първите по-сериозни анализи на неговото творчество.
- трето, по случайност заниманията ни съвпаднаха с годишнината от смъртта на Мутафов.По инициатива на "Ъгъл" всички текстове от втория семестър бяха представени със свои резюмета във вестник "Култура". Впоследствие повечето от тях бяха публикувани и като статии. Заглавията на докладите се различават от заглавията на резюметата.

Резюмета
8. Чавдар Мутафов: текстът-орнаментНадежда Цочева (за съжаление името й е сгрешено във вестника)

Доклади
Разполагаме и с първите два доклада в pdf-формат