Финал

Това е единствената публикувана информация за семинар "Ъгъл" (в-к Култура, 26.11.2004, брой 45). В нея са изброени участниците през първия семестър, а абсолютно всички участници от втория семестър имат публикации в същия брой на "Култура", затова имената им не са повторени по-надолу. (Докладите от втория семестър и съответно публикациите във вестика са на: Васил Видински, Дарин Тенев, Миглена Николчина, Лора Шумкова, Биляна Курташева, Катя Зографова, Йордан Люцканов, Надежда Цочева)


"Ъгъл се роди през есента на 2002 година. Идеята на организаторите (Васил Видински, Йордан Люцканов, Емануил А. Видински) беше да се създаде семинар, който всеки семестър да има отделна тема и докладите да образуват тематична верига. Целта бе да се съчетае преподавателската и студентска дейност в нещо трето.
През първата академична година бяха обсъдени седем текста върху "Томас Ман и Достоевски" (Емануил А. Видински, Йордан Люцканов, Боян Манчев, Христо Манолакев, Емилиян Николов, Петя Абрашева, Дарин Тенев). През втората година сбирките бяха посветени на творчеството на Чавдар Мутафов, във връзка с 50-годишнината от неговата смърт.
Искаме да благодарим на всички за доброто желание и професионализма: на тези, които посещаваха сбирките, на тези, които прочетоха доклади, както и на художника-дизайнер Ася Минева, на която дължим най-красивата част от семинара - логото и плакатите."