Начало

Сайтът представлява архив на хуманитарния семинар "Ъгъл", който просъществува една година - от февруари 2003 до февруари 2004 година.

Съществуването на семинара може да се раздели на две части:

- през първия семестър всички седем доклада бяха организирани около Томас Ман и Фьодор Достоевски

- през втория семестър и осемте доклада бяха изключително върху творчеството на Чавдар Мутафов

Идеята за подобен тематичен семинар се оказа изключително сполучлива - през цялото време ритъмът на сбирките беше отличен, а качеството на докладите - добро. Съсредоточаването върху един автор (и тема) подпомагаше дискусиите, както и ангажираността на всеки от участниците.

Допълнителна информация

- Пълното име на семинара е Хуманитарен семинар "Ъгъл" за художествени текстове и есеистика.

- Името се роди заради различните гледни точки/ъгли, които очаквахме към един и същи проблем, както и заради естетическото звучене на думата (струпването на ъ-тата изглеждаше очарователно). Освен това често ъглите са неизползвани ниши.

- Оригиналният сайт вече не съществува.

- За една година бяха изнесени 15 доклада, беше организирано юбилейно и интересно честване за Чавдар Мутафов, а голяма част от докладите бяха публикувани.

- Само първият доклад беше с предварително определен дискутант.

- За разлика от студентския филологически семинар "Малка носовка" в този случай повечето от участниците бяха докторанти или преподаватели. Елементарната причина е, че вече ние не бяхме студенти; вероятно има и други основания.

- Различия между организаторите по отношение бъдещето на семинара бяха причина за неговото прекратяване.

Коментар за интернет адреса

Тъй като не знаехме как да изпишем "Ъгъл" на латиница, така че да не изглежда нелепо, а и повечето имена бяха заети, то преди години се спряхме на компромисния адрес trigon.hit.bg (триъгълникът - trigon - бе добра алюзия за нас тримата, които организирахме сбирките). Проблемът с транслитерирането обаче продължава и днес. Сега се чудехме между gl (само съгласните в ъгъл), ygl (което е най-артистичният вариант за произнасяне на ъгъл, а и "y" e ръбато, ъгловато; освен това буквите са три) и hs (отказ от транслитериране, просто хуманитарен семинар). В крайна сметка остана жанровото и неутрално определение - hs - и се разбрахме по между си, че ъгълът, в който бяхме или сме, просто не винаги е изразим.